Horizontal dynamic balancing machines, overview


Horizontal balancing machines, desk-top models

Model Capacity Rotor dia max Rotor length max US$
HD-1 1 kg, 2.2 lb 100 mm 150 mm 22,730.-
HD-3 3 kg, 6.6 lb 125 mm 280 mm 24,375.-
HD-5 5 kg, 11 lb 125 mm 280 mm 24,925.-
HBP-1 1 kg, 2.2 lb 21,190.-
HBP-10 10 kg, 22 lb 22,445.-

Horizontal balancing machines, belt-drive

Model Capacity Rotor dia max Rotor length max US$
HB-20 20 kg, 44 lb 810 mm, 32" 840 mm, 34" 26,775.-
HB-30 30 kg, 66 lb 810 mm, 32"
840 mm, 34"
29,425.-
HB-75 75 kg, 165 lb 810 mm, 32"
840 mm, 34"
31,770.-
HB-150 150 kg, 330 lb 810 mm, 32" 840 mm, 34"
35,515.-
HB-450 450 kg, 1,000 lb 1420 mm, 56" 1730 mm, 68" 47,360.-
HB-850 850 kg, 2,000 lb 1420 mm, 56" 1730 mm, 68"
51,040.-
HB-1500 1500 kg, 3,300 lb 1420 mm, 56" 1730 mm, 68"
55,290.-
HB-2500 2500 kg, 5,500 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138" 66,710.-
HB-3500 3500 kg, 7,700 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138"
73,115.-
HB-4500 4500 kg, 10,000 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138"
82,655.-

Horizontal balancing machines, end-drive

Model Capacity Rotor dia max Rotor length max US$
HE-20 20 kg, 44 lb 810 mm, 32" 840 mm, 34" 30,150.-
HE-30 30 kg, 66 lb 810 mm, 32"
840 mm, 34"
31,670.-
HE-75 75 kg, 165 lb 810 mm, 32"
840 mm, 34"
35,210.-
HE-150 150 kg, 330 lb 810 mm, 32" 840 mm, 34"
37,693.-
HE-450 450 kg, 1,000 lb 1420 mm, 56" 1730 mm, 68" 51,570.-
HE-850 850 kg, 2,000 lb 1420 mm, 56" 1730 mm, 68"
55,470.-
HE-1500 1500 kg, 3,300 lb 1420 mm, 56"
1730 mm, 68"
61,150.-
HE-2500 2500 kg, 5,500 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138" 70,460.-
HE-3500 3500 kg, 7,700 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138"
75,710.-
HE-4500 4500 kg, 10,000 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138"
92,130.-

Horizontal balancing machines, combination-drive (belt- and end-drive)

Model Capacity Rotor dia max Rotor length max US$
HC-20 20 kg, 44 lb 810 mm, 32" 840 mm, 34" 36,370.-
HC-30 30 kg, 66 lb 810 mm, 32"
840 mm, 34"
38,070.-
HC-75 75 kg, 165 lb 810 mm, 32"
840 mm, 34"
41,460.-
HC-150 150 kg, 330 lb 810 mm, 32" 840 mm, 34"
43,440.-
HC-450 450 kg, 1,000 lb 1420 mm, 56" 1730 mm, 68" 61,150.-
HC-850 850 kg, 2,000 lb 1420 mm, 56" 1730 mm, 68"
66,843.-
HC-1500 1500 kg, 3,300 lb 1420 mm, 56"
1730 mm, 68"
73,240.-
HC-2500 2500 kg, 5,500 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138" 86,760.-
HC-3500 3500 kg, 7,700 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138"
92,120.-
HC-4500 4500 kg, 10,000 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138"
105,030.-