Horizontal dynamic balancing machines, overview


Horizontal balancing machines, desk-top models

Model Capacity Rotor dia max Rotor length max US$
HD-1 1 kg, 2.2 lb 100 mm 150 mm 22,730.-
HD-3 3 kg, 6.6 lb 125 mm 280 mm 25,875.-
HD-5 5 kg, 11 lb 125 mm 280 mm 26,425.-
HBP-1 1 kg, 2.2 lb 22,390.-
HBP-10 10 kg, 22 lb 23,745.-

Horizontal balancing machines, belt-drive

Model Capacity Rotor dia max Rotor length max US$
HB-20 20 kg, 44 lb 810 mm, 32" 840 mm, 34" 28,150.-
HB-30 30 kg, 66 lb 810 mm, 32"
840 mm, 34"
30,890.-
HB-75 75 kg, 165 lb 810 mm, 32"
840 mm, 34"
33,360.-
HB-150 150 kg, 330 lb 810 mm, 32" 840 mm, 34"
37,290.-
HB-450 450 kg, 1,000 lb 1420 mm, 56" 1730 mm, 68" 49,730.-
HB-850 850 kg, 2,000 lb 1420 mm, 56" 1730 mm, 68"
53,590.-
HB-1500 1500 kg, 3,300 lb 1420 mm, 56" 1730 mm, 68"
58,100.-
HB-2500 2500 kg, 5,500 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138" 69,380.-
HB-3500 3500 kg, 7,700 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138"
76,770.-
HB-4500 4500 kg, 10,000 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138"
86,790.-

Horizontal balancing machines, end-drive

Model Capacity Rotor dia max Rotor length max US$
HE-20 20 kg, 44 lb 810 mm, 32" 840 mm, 34" 31,660.-
HE-30 30 kg, 66 lb 810 mm, 32"
840 mm, 34"
33,250.-
HE-75 75 kg, 165 lb 810 mm, 32"
840 mm, 34"
36,970.-
HE-150 150 kg, 330 lb 810 mm, 32" 840 mm, 34"
39,570.-
HE-450 450 kg, 1,000 lb 1420 mm, 56" 1730 mm, 68" 54,150.-
HE-850 850 kg, 2,000 lb 1420 mm, 56" 1730 mm, 68"
58,240.-
HE-1500 1500 kg, 3,300 lb 1420 mm, 56"
1730 mm, 68"
64,210.-
HE-2500 2500 kg, 5,500 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138" 73,980.-
HE-3500 3500 kg, 7,700 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138"
79,490.-
HE-4500 4500 kg, 10,000 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138"
93,970-

Horizontal balancing machines, combination-drive (belt- and end-drive)

Model Capacity Rotor dia max Rotor length max US$
HC-20 20 kg, 44 lb 810 mm, 32" 840 mm, 34" 38,190.-
HC-30 30 kg, 66 lb 810 mm, 32"
840 mm, 34"
39,970.-
HC-75 75 kg, 165 lb 810 mm, 32"
840 mm, 34"
43,530.-
HC-150 150 kg, 330 lb 810 mm, 32" 840 mm, 34"
45,610.-
HC-450 450 kg, 1,000 lb 1420 mm, 56" 1730 mm, 68" 64,210.-
HC-850 850 kg, 2,000 lb 1420 mm, 56" 1730 mm, 68"
69,810.-
HC-1500 1500 kg, 3,300 lb 1420 mm, 56"
1730 mm, 68"
76,910.-
HC-2500 2500 kg, 5,500 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138" 91,100.-
HC-3500 3500 kg, 7,700 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138"
96,730.-
HC-4500 4500 kg, 10,000 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138"
109,230.-