Horizontal dynamic balancing machines, overview


Horizontal balancing machines, desk-top models

Model Capacity Rotor dia max Rotor length max US$
HD-1 1 kg, 2.2 lb 100 mm 150 mm 21,445.-
HD-3 3 kg, 6.6 lb 125 mm 280 mm 22,995.-
HD-5 5 kg, 11 lb 125 mm 280 mm 23,514.-
HBP-1 1 kg, 2.2 lb 19,990.-
HBP-10 10 kg, 22 lb 21,175.-

Horizontal balancing machines, belt-drive

Model Capacity Rotor dia max Rotor length max US$
HB-20 20 kg, 44 lb 810 mm, 32" 840 mm, 34" 25,260.-
HB-30 30 kg, 66 lb 810 mm, 32"
840 mm, 34"
27,760.-
HB-75 75 kg, 165 lb 810 mm, 32"
840 mm, 34"
29,970.-
HB-150 150 kg, 330 lb 810 mm, 32" 840 mm, 34"
33,410.-
HB-450 450 kg, 1,000 lb 1420 mm, 56" 1730 mm, 68" 44,680.-
HB-850 850 kg, 2,000 lb 1420 mm, 56" 1730 mm, 68"
48,150.-
HB-1500 1500 kg, 3,300 lb 1420 mm, 56" 1730 mm, 68"
52,160.-
HB-2500 2500 kg, 5,500 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138" 62,930.-
HB-3500 3500 kg, 7,700 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138"
68,975.-
HB-4500 4500 kg, 10,000 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138"
77,980.-

Horizontal balancing machines, end-drive

Model Capacity Rotor dia max Rotor length max US$
HE-20 20 kg, 44 lb 810 mm, 32" 840 mm, 34" 28,445.-
HE-30 30 kg, 66 lb 810 mm, 32"
840 mm, 34"
29,880.-
HE-75 75 kg, 165 lb 810 mm, 32"
840 mm, 34"
33,210.-
HE-150 150 kg, 330 lb 810 mm, 32" 840 mm, 34"
35,560.-
HE-450 450 kg, 1,000 lb 1420 mm, 56" 1730 mm, 68" 48,650.-
HE-850 850 kg, 2,000 lb 1420 mm, 56" 1730 mm, 68"
52,335.-
HE-1500 1500 kg, 3,300 lb 1420 mm, 56"
1730 mm, 68"
57,690.-
HE-2500 2500 kg, 5,500 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138" 66,475.-
HE-3500 3500 kg, 7,700 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138"
71,415.-
HE-4500 4500 kg, 10,000 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138"
86,915.-

Horizontal balancing machines, combination-drive (belt- and end-drive)

Model Capacity Rotor dia max Rotor length max US$
HC-20 20 kg, 44 lb 810 mm, 32" 840 mm, 34" 34,310.-
HC-30 30 kg, 66 lb 810 mm, 32"
840 mm, 34"
35,920.-
HC-75 75 kg, 165 lb 810 mm, 32"
840 mm, 34"
39,110.-
HC-150 150 kg, 330 lb 810 mm, 32" 840 mm, 34"
40,990.-
HC-450 450 kg, 1,000 lb 1420 mm, 56" 1730 mm, 68" 57,690.-
HC-850 850 kg, 2,000 lb 1420 mm, 56" 1730 mm, 68"
63,060.-
HC-1500 1500 kg, 3,300 lb 1420 mm, 56"
1730 mm, 68"
69,100.-
HC-2500 2500 kg, 5,500 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138" 81,850.-
HC-3500 3500 kg, 7,700 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138"
86,815.-
HC-4500 4500 kg, 10,000 lb 2100 mm, 82" 3500 mm, 138"
99,080.-